Turkish Site
 Batuhan Çetinel
Education Background : Başkent University Law Faculty (2018)
Bar Association, ID No :  
Foreign Languages
: English
Specialized Areas
:

Avrupa Birliği Hukuku
Uluslararası Hukuk
Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Şirketler Hukuku
Ceza Hukuku
Miras Hukuku
İş Hukuku
İdare Hukuku

Courses and Seminars Received
: Aile Hukuku  Programı
Rekabet Hukuku Programı
Ankara Barosu Ön Staj Programı
Vergi Hukuku  Programı
Ceza Hukuku Sertifika Programı
E-mail
:

cetinelbatuhann@gmail.com

Disclaimer | Site Map | Contact Design and Programming